Pre učiteľov, rodičov a žiakov

Školský zákon

596/2003 o štátnej správe v školstve(zmena 2011)