Pre učiteľov, rodičov a žiakov

Zápis do 1. ročníka

Budúci  prváčik

 

Milí rodičia!                                          

Tieto body Vám uľahčia rozhodovanie pri zápise

Vášho dieťaťa do 1. ročníka :

     -     bezplatné poskytovanie učebných pomôcok

 -     bezpečnosť pri dochádzaní do školy

 -     dieťa nie je  vystavené skorému vstávaniu a stresované

       odchodom autobusu

 -     výučba cudzích jazykov a informatiky od 1. ročníka

 -     dostupnosť počítačových technológií pre každého žiaka

 -     výučba aj v iných priestoroch školy – kuchynka, knižnica,

       telocvičňa

 -     zabezpečenie dieťaťa v poobedňajších hodinách v ŠKD

 -     možnosť domácej prípravy v školskom klube

 -     navštevovanie rôznych záujmových krúžkov –

Počítačový

Tvorivé dielne

Čitateľský

 -     zdravé, výdatné, a chutné stravovanie v školskej jedálni

 -     spolupráca s mestským kultúrnym strediskom na Sliači

 -     častá návšteva kultúrnych podujatí – divadlo  DJGT

 -     zapájanie detí do rôznych vedomostných, umeleckých

       a športových  podujatí, súťaží

 -     spolupráca s ľudovou školou